Vítejte na stránkách Jednoty bratrské v Praze


Upozorňujeme, že údaje, uvedené na internetových stránkách Sboru Jednoty bratrské v Praze (dále jen "JBP") vycházejí z hodnot církve Jednoty bratrské a byly uvedeny ve vztahu k potřebám členů JBP a osob zapojených do činností JBP, byly zároveň uvedeny v kontextu určitých situací, duchovního života JBP, předchozích kázání a akcí, pořádaných JBP. Před užitím jakýchkoli údajů, uvedených na internetových stránkách JBP, doporučujeme ověřit si správné pochopení těchto údajů a jejich aktuálnost přímo u vedení sboru. Bez tohoto ověření nenese JBP jakoukoli odpovědnost za pravdivost a správnost těchto údajů.

Dále upozorňujeme, že veškeré materiály a texty zobrazené či umístěné na těchto webových stránkách jsou předmětem autorských práv JBP a mohou být použity pouze pro osobní potřebu; jakékoli jiné, zejména komerční využití těchto materiálů, je možné jen s předchozím písemným souhlasem JBP.

Údaje uveřejněné na internetových stránkách JBP jsou aktuální výlučně k okamžiku jejich prvotního uveřejnění nebo případné aktualizace, a proto doporučujeme si aktuálnost údajů, prezentovaných na těchto stránkách vždy ověřit. Provozovatel neručí za aktuálnost údajů, uveřejněných na těchto stránkách.

©2014 JB Praha